ro hu en

Anunt Intentie contractare lucrari alimentare energie electrica

26 Iunie 2020

Nr. 2257 / 26.06.2020

Anunț de achizitie directa

In conformitate cu art.2 alin.2, art.7 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 16, art.17, art.43-46 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului –cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin prezentul anunt primaria Comunei Piscolt solicita potentialilor ofertanti, oferta pentru atribuirea directa a contractului de lucrari avand ca si obiect lucrari de alimentare cu energie electrica statie de epurare in cadrul proiectului « Alimentare cu energie electrica statie de epurare, loc.Piscolt, com.Piscolt, jud.Satu Mare-Instalatia utilizatorului”, proiect finantat din fonduri nerambursabile program M.D.R.A.P cod CPV 45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice.

Descrierea achizitiei:

Contract de executie lucrari de amenajare teren de sport pentru realizarea obiectivului de investie „Alimentare cu energie electrica statie de epurare, loc.Piscolt, com.Piscolt, jud.Satu Mare-Instalatia utilizatorului” conform documentatiei tehnice atasate prezentului anunt si publicate pe site-ul primariei.

Valoarea estimata fara TVA  262.900,01 lei conform bugetului aprobat din contractul de finantare incheiat cu M.D.R.A.P din care cheltuieli eligibile 0 lei fara TVA si cheltuieli neeligibile 262.900,01 lei fara TVA defalcate astfel:

Cap.1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului –neeligibil- 0 lei fara TVA

Cap.2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor –neeligibil -0 lei fara TVA

Cap. 4- Cheltuieli pentru investitia de baza– neeligibil – 262.900,01 fara TVA

Conditii contract:

Lucrarile necesare vor fi realizate in termen de 1 lună de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor: 36 de luni de la receptia lucrarilor

Garantia de buna executie: cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA

Garantia de buna executie se poate constitui conform art.40 din H.G nr.395/2016 in termen de 5 zile lucrartoare zile de la semnarea contractului de lucrari prin:

Conditii de participare-se prezeninta:

Informatii suplimentare :

Oferta detaliata impreuna cu documentele solicitate vor fi transmise pe adresa de email piscolt@cjsm.ro pana la data de 01.07.2020 ora 15.00.

Ofertantii participanti au obligatia incarcarii ofertei de pret in catalogul electronic SEAP al ofertantilor cu denumirea pozitiei : Oferta in urma anuntului publicat de Comuna Piscolt pentru lucrari de amenajare teren de sport din cadrul proiectului ”Alimentare cu energie electrica statie de epurare, loc.Piscolt, com.Piscolt, jud.Satu Mare-Instalatia utilizatorului” pentru a fi achizitionata online in urma stabilirii ofertantului cu care se va derula achizitia directa,

Atentie ! prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii prevazute in legea nr.101/2016 nu se aplica.