ro hu en

Anunt de intentie contractare lucrari teren sport

3 Iunie 2020

In conformitate cu art.2 alin.2, art.7 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 16, art.17, art.43-46 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului –cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

     Prin prezentul anunt primaria Comunei Piscolt solicita potentialilor ofertanti, oferta pentru atribuirea directa a contractului de lucrari avand ca si obiect lucrari de amenajare teren de sport  in cadrul proiectului « Teren de sport multifunctional, Comuna Piscolt, judetul Satu Mare”, proiect finantat din fonduri nerambursabile program PNDR, cod CPV 45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport

    Descrierea achizitiei:

Contract de executie lucrari de amenajare teren de sport  pentru realizarea obiectivului de investie „Teren de sport multifunctional, Comuna Piscolt, judetul Satu Mare” conform documentatiei tehnice atasate prezentului anunt si publicate pe site-ul primariei.

Valoarea estimata fara TVA

256.407,89 lei fara TVA conform bugetului aprobat din contractul de finantare incheiat cu AFIR din care cheltuieli eligibile 188.203,40 lei fara TVA si cheltuieli neeligibile 68.204,49 lei fara TVA defalcate astfel :

Cap.1.2- Cheltuieli pentru amenajarea terenului –neeligibil- 3.304,16 lei fara TVA

-deviz :Terasamente neeligibil

Cap.2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor –neeligibil -2.035,76 lei fara TVA

-deviz :asigurare utilitati- bransament electric

Cap. 4.1- Constructii si instalatii –eligibil-188.203,40 lei fara TVA si neeligibil 62.864,57 fara TVA

-devize:

Rezistenta -eligibil

Rezistenta -neeligibil

Arhitectura -eligibil

Instalatii de nocturna -neeligibil

Conditii contract:

Lucrarile necesare vor fi realizate in termen de maxim 8 luni de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor : 36 de luni de la receptia lucrarilor

Garantia de buna executie : cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA

Garantia de buna executie se poate constitui conform art.40 din H.G nr.395/2016 in termen de 5 zile lucrartoare zile de la semnarea contractului de lucrari prin:

Conditii de participare-se  prezeninta:

Formularele necesare se pot descarca de aici

Informatii suplimentare :

Oferta detaliata impreuna cu documentele solicitate vor fi transmise pe adresa de email primariacomuneipiscolt@yahoo.com pana la data de 11.06.2020, ora 15.00.

Ofertantii participanti au obligatia incarcarii ofertei de pret in catalogul electronic SEAP al ofertantilor cu denumirea pozitiei : Oferta in urma anuntului publicat de Comuna Piscolt pentru lucrari de amenajare teren de sport  din cadrul proiectului ‘’Teren de sport multifunctional, Comuna Piscolt, judetul Satu Mare” pentru  a fi achizitionata online in urma stabilirii ofertantului cu care se va derula achizitia directa,

Atentie ! prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii prevazute in legea nr.101/2016 nu se aplica.