ro hu en

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună”

ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI

COMUNA PIȘCOLT anunta lansarea proiectului cu titlu "Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Pișcolt, județul Satu Mare", COD MySMIS 2014: 144094 on-line: 46 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, respectiv 26.04.2021 – 26.04.2022.

Obiectivul proiectului este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Valoarea totală a proiectului este 902,932.20 lei din care: 828,582.20 lei valoarea totală eligibilă, 704,294.87 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 107,715.69 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 16,571.64 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului și 74,350.00 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

COMUNA PIȘCOLT

LOC. PISCOLT, NR. 62

TEL/FAX : 0261/824.800

E-mail: piscolt@cjsm.ro

COMUNA PIȘCOLT