ro hu en

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

“Consolidarea capacității unităților de învătământ din Comuna Pișcolt în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

COMUNA PIȘCOLT, în calitate de beneficiar, anunță ca proiectului cu titlul “Consolidarea capacității unităților de învătământ din Comuna Pișcolt în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, COD MySMIS: 149278înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, este finanțat prin contractul nr. 1336 din 06.04.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 1.397.390,83 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.343.967,68 lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.343.967,68 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 0,00 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 0,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 53.423,15 lei.

Obiectivul general al proiectului

„Consolidarea capacitații unitaților de învațământ din Comuna Pișcolt în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” este asigurarea unei capacitați adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de raspândire a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitara.

Proiectul contribuie indirect la indicatorul de rezultat al programului (Capacitate adecvată de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin limitarea numărului potențial de cazuri 
de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate. Astfel, prin echipamentele de protecție medicală / dispozitivele medicale care se doresc a se achiziționa prin prezentul proiect se va gestiona cât mai bine criza sanitară. Având în vedere ca sunt necesare măsuri de protecție pentru persoanele din Unitațile de Învațamânt de pe raza comunei Pișcolt, iar neluarea unor măsuri urgente pentru limitarea infectării cu SARS-CoV-2 ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și in subsidiar asupra dreptului la sănătate al persoanelor din unitațile de învațamânt de pe raza comunei Pișcolt, a rezultat nevoia stringentă de constituire a unor stocuri de echipamente de protecție medicală / dispozitive medicale care să asigure o protecție cât mai bună a acestora pentru a diminua riscul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în perioada următoare.

Sprijinirea unitațiilor de învațamânt de pe raza comunei Pișcolt pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARSCov-2, prin asigurarea infrastructurii funcționale și a resurselor materiale este indispensabilă pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime. Pentru funcționarea școlilor si a gradinițelor în condiții de siguranța este necesara o larga asumare în societate si responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectarii normelor impuse, în contextul prevenirii, depistarii din timp si diminuarii raspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar sa se asigure existența unei infrastructuri funcționale si a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica masurile sanitare si de protecție minime în unitațile de învațamânt preuniversitar de stat pe perioada pandemiei COVID-19. Limitarea raspândirii virsului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, este realizata prin asigurarea disponibilitații echipamentelor de protecție medicala/dispozitivelor medicale si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare. Referitor la capacitatea de gestionare a crizei sanitare în prezent în cadrul Unitaților de învațamânt de pe raza comunei Pișcolt, respectiv: Grădinița cu program prelungit Pișcolt, si Școala Gimnazială Piscolt, nu există stocuri suficiente pentru acoperirea necesităților acestora și de asemenea nu dispun de suficiente fonduri alocate pentru a achiziționa toate echipamentele de protecție medicală / dispozitivele medicale propuse a se achiziționa prin acest proiect.
Acitivtățile din cadrul proiectului au fost următoarele:
1. Managementul proiectului respectiv gestionarea corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului și controlul tuturor activităților pentru realizarea investiției.
2. Dotarea unităților de învatamânt preuniversitar de stat din Comuna Pișcolt cu echipamente de protecție medicală / dispozitive medicale și/sau destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea raspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2, necesare desfasurarii în condiții de prevenție a activitaților didactice aferente anului scolar cât si pe perioada pandemiei COVID-19.
3. Publicitatea proiectului: informarea și publicitatea proiectului în conformitate cu prevederile manualului de identitate vizuală și ale contractului de finanțare, realizarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.
4. Audit: Asigurarea pistei de audit și certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plată aferente proiectului.

Proiectul are ca principal rezultat dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Pișcolt, cu echipamente de protecție medicală / dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. Astfel, s-au dotat prin proiect cele 5 unități de învățământ.
Rezultate obținute:
1. Asigurarea gestionării corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.
2. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare in contextul gestionării crizei COVID 19.
3. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.
4. Asigurarea pistei de audit și certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plată aferente proiectului.
Astfel, după implementarea acestui proiect capacitatea de gestionare a crizei sanitare este în mod vizibil mult mai îmbunatațită, achiziționându-se toate echipamentele/produsele propuse pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Unitatea Adminitrativ Teritorială Comuna Pișcolt, jud. Satu Mare, cod poștal 447250 

Telefon: 0261824800, Fax: 0261824622, e-mail: piscolt@cjsm.ro
Persoană de contact: Opritoiu Valeriu Lucian, manager de proiect