ro hu en

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună”

"Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Pișcolt, județul Satu Mare

COMUNA PIȘCOLT a semnat contractul de finanțare nr. 24/233t la data de 26.04.2021 cu Autoritatea pentru Digitalizarea României "Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Pișcolt, județul Satu Mare", COD MySMIS 2014: 144094 on-line: 46 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, respectiv 26.04.2021 – 26.04.2022.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general ale proiectului „Îmbunatațirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Piscolt, județul Satu Mare” este buna desfasurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învațare în mediul on-line. Desfasurarea de activitați didactice în anul scolar 2020/2021 presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infecției cu coronavirus, dar si pentru a crea condițiile necesare desfasurarii activitaților didactice.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului, respectiv OS 2.4 Cresterea gradului de utilizare a Internetului, prin asigurarea accesului elevilor la procesul de învațare în mediul on-line, respectiv dotarea elevilor si a cadrelor didactice cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților didactice sa se poata desfasura on-line.

Prin Proiect se va asigura accesul elevilor la procesul de învațare în mediul on-line în conformitate cu OUG 144/2020 si se vor respecta urmatoarele principii care guverneaza procesul didactic prin activitați-suport pentru învațarea în mediul online:

a) principiul echitații - în baza caruia accesul la învațare se realizeaza fara discriminare;

b) principiul calitații - în baza caruia activitațile de învațamânt se raporteaza la standarde de referința si la bune practici naționale

si internaționale;

c) principiul asigurarii egalitații de sanse;

d) principiul centrarii educației pe beneficiarii acesteia;

e) principiul participarii si responsabilitații parinților

Obiectivele specifice ale proiectului:

- dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni;

- dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice.

Se are în vedere dotarea elevilor si a cadrelor didactice cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalți elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în condiții normale a tuturor activitaților didactice necesare procesului de învațamânt. De asemenea, se are în vedere si dotarea claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

Rezultate așteptate:

Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni:

Vor fi dotați prin proiect elevii înscrisi la Scoala gimnaziala Piscolt din Comuna Piscolt. În anul scolar 2020-2021 sunt înscrisi 281 elevi la Scoala gimnaziala Piscolt, pentru care se vor achiziționa tablete pentru uz scolar.

Dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice:

Vor fi dotați prin proiect, elevii, cadrele didactice si clasele din unitațile de învațamânt preuniversitar de la Scoala gimnaziala Piscolt din Comuna Piscolt cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitații didactice în mediul on-line: laptop – 34 bucați, sistem descktop + Monitor – 2 buc, sistem all-in-one – 1 bucata, camera web conferința – 19 bucați, tabla interactiva – 19 bucați, sistem management dispozitive – 337 bucați, tableta grafica – 34 bucați.

Valoarea totală a proiectului este 902,932.20 lei din care: 828,582.20 lei valoarea totală eligibilă, 704,294.87 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 107,715.69 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 16,571.64 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului și 74,350.00 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro