ro hu en

Anuntul de lansare a proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna Pișcolt în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” - POIM.

31 Mai 2022

COMUNA PIȘCOLT anunță lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna Pișcolt în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, COD MySMIS: 149278 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Mai mule detalii aici