ro hu en

Anunt mediu - proiect canalizare

21 Iunie 2023

COMUNA PIȘCOLT, cu sediul în comuna Pișcolt, str. Principală nr. 62, titular al proiectului ”Extindere sistem de canalizare menajeră în localitățile
Scărișoara Nouă și Resighea, comuna Pișcolt, județul Satu Mare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din
municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro