ro hu en

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI "Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Pișcolt, județul Satu Mare"

20 Aprilie 2022

COMUNA PIȘCOLT anunță finalizarea proiectului cu titlu "Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Pișcolt, județul Satu Mare", COD MySMIS 2014: 144094, înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020.

Mai multe detalii aici