ro hu en

Anunț de achizitie directa - ”Reabilitare monument cultural si amenajare teren in Comuna Piscolt, judetul Satu Mare”

20 Ianuarie 2023

In conformitate cu art.2 alin.2, art.7 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 16, art.17, art.43-46 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului – cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin prezentul anunt primaria Comunei Piscolt solicita potentialilor ofertanti, oferta pentru atribuirea directa a contractului de lucrari avand ca si obiect lucrari de reabilitare monument cultural in cadrul proiectului ”Reabilitare monument cultural si amenajare teren in Comuna Piscolt, judetul Satu Mare”, proiect finantat din fonduri nerambursabile program PNDR, cod CPV 45212314-0 Lucrari de constructii de monumenteistorice sau memoriale.

Detalii privind achizitia se pot descarca aici, iar documentatia are urmatoarele componente:

  1. proiect tehnic
  2. formulare si contract
  3. lista cantitati eligibile
  4. lista cantitati neeligibile
  5. grafic realizare investitie