Populaţia

În anul 2009 nr.populaţiei comunei Pişcolt este de 3268, iar la recensământul din 2002 acesta era de 3263 de locuitori, putându-se constata existenţa unei infime creşteri.
Diferenta dintre cei veniti in comuna şi cei plecati in ultimii 10 ani este pozitiva, această migraţie având loc la fel ca în toate comunităţile rurale din ţară în perioada 1990-2000, când cei neadaptaţi în oraşe după industrializarea forţată, s-au întors la locurile de baştină. Dacă această revenire nu ar fi avut loc, în Pişcolt numărul populaţiei ar fi scăzut în condiţiile în care sporul natural este negativ.

În perioada 2002-2008, acest spor are valori negative, existând totuşi ani în care acesta a înregistrat şi valori pozitive, cu un vârf în anul 2005, când diferenţa dintre cei născuţi vii şi cei decedaţi este de + 21.
Legat de populaţie, datele communicate de Direcţia Judeţeană de Statistică, majoritatea sunt cele din anul 2002, atunci când a avut loc ultimul recensământ naţional. Astfel, în martie 2002, în comuna Pişcolt vieţuiau împreună: 2020 români, 796 maghiari, 10 germani, 433 rromi şi 4 ucrainieni; 2284 locuiau în Pişcolt, 469 în Resighea şi 510 în Scărişoara Nouă.
Numărul locuinţelor era de 1154, din care: 754 în Pişcolt, 197 în Resighea şi 203 în Scărişoara Nouă, femeile şi bărbaţii fiind în număr aproximativ egal.

Numărul copiilor înscrişi în instituţiile educaţionale (grădiniţe, şcoli), în anul şcolar 2008-2009 este de 145 în grădiniţe şi 324 în şcoli, putându-se remarca participarea în cadrul procesului educaţional inclusiv a copiilor rromi.
Se constată faptul că cea mai mare parte din populaţie lucrează în agricultură, dar din anul 2002 şi până în prezent numărul celor care sunt angajaţi în alte ramuri economice a crescut semnificativ, dar nu prin angajări in Piscolt, cei mai multi fiind angajaţii unor firme străine cu capacităţi de producţie mari în oraşele din regiune: "Draxlmaier" Satu Mare-instalaţii electrice pentru autoturisme, "Phoenix" Carei-instalaţii electrice pentru autoturisme şi Ara Valea lui Mihai- producţie pantofi. De aici rezultă şi capacitatea forţei de muncă de a se adapta la noile condiţii pe piaţa muncii, având de-a face cu o reconversie profesională reală.
Remarcăm existenţa unui număr mic de şomeri în anul 2009, respectiv 35, ceea ce înseamnă 1,9 %, în condiţiile crizei economice pe care o traversăm.